Informatie over straling en gevaar antennemast gsm, umts en hsdpa Ilpendam (klik op straling informatie in linker menu voor een goed leesbare uitleg over de gevaren, lees ook het (of de samenvatting) bioinitiave report)
Nieuws 23 oktober 2011: UMTS antennes zijn geplaatst in hoogspanningsmast bij de hofbrug (mei en september 2011). Zie onderstaande informatie uit het antenneregister;

UMTS GSM DECT gezondheid StopUMTS
Nieuws 29 september 2008: Vodafone trekt aanvraag van 2005 in, antennes worden in hoogspanningsmast geplaatst.
Het gemeentebestuur heeft vlak daarvoor nog wel besloten om accoord te gaan met de 40 meter hoge mast aan de rand van het voetbalveld. Vraag is in hoeverre het pas vastgestelde antennebeleid is gevolgd....
Klik hier om het besluit te lezen (nr 6). Omwonenen zullen worden geinformeerd door "onafhankelijke partijen", n.l. de provider zelf en het antennebureau.... Maar lees zelf maar op www.stopumts.nl hoe het werkelijk zit !

Stukje geschiedenis:
Begin 2006 publiceert de gemeente Waterland een bouwaanvraag voor oprichten antennemast bij de lepelaarstraat.
Locatie van de antennemast en besteding van de inkomsten door verhuur van de gemeentegrond (toch al gauw een 6000 euro per jaar) waren al geregeld.
Omwonenden waren echter totaal niet geinformeerd / betrokken (anders dan door publicatie bouwaanvraag in het streekblad).
Na bestudering van de bouwaanvraag bleek het te gaan om een mast van bijna 40 meter hoog (net zo hoog als de NH kerktoren).
De plaats waar de mast moest komen te staan was op het voetbalveld in Ilpendam (in de driehoek van de 2 velden en het trainingsveld).
- een aantasting van het dorpsaanzicht zo'n grote mast vol antennes aan de rand van het dorp
- maar wat nog veel erger is:
gezondheid ! er is geen enkele garantie dat de straling van gsm, umts en de opvolgers daarvan op lange termijn onschadelijk zijn voor de gezondheid !! Het voorzorgsprincipe dient gehanteerd te worden, geen antennes binnen een straal van ongeveer 400 meter van woningen, scholen etc. Mobiel bellen is vrijwillig, 24 uur per dag, jaar in jaar uit blootgesteld worden aan straling van gsm en umts antennes is dat niet !
Klik op 'straling' in het linker menu voor een heldere uitleg. Kijk op www.stopumts.nl voor alle informatie over gezondheid, onderzoeken etc. etc.

Door protesten van omwonenden en de dorpsraad van Ilpendam heeft de gemeente de bouw aanvraag niet doorgezet. Er zou eerst een antennebeleid komen. In juni 2007 heeft de gemeente een voorstel antennebeleid voorgelegd in een raadsvergadering. Dit voorstel werd niet geaccepteerd omdat er geen enkele rekening met gezondheids aspecten werd gehouden.
Op 17 december organiseerde de gemeente een voorlichtingsavond. De informatie zou alleen gegeven worden door het antennebureau (een organisatie van het ministerie van economische zaken). Na aandringen van belanghebbenden (o.a. omwonenden en politieke partijen) mocht ook de organisatie stopumts een presentatie geven. De problematiek kon dan ook vanuit verschillende invalshoeken belicht worden. Het verslag van de voorlichtingsavond is "al" na 5 maanden verstuurd door de gemeente....

Het is nu (30 mei 2008) een jaar later en de gemeente heeft het nieuwe beleid op de gemeentelijke website gezet. Helaas is het weer niet compleet en wordt de gemeenteraad informatie onthouden / verkeerd voorgelicht. Hopelijk ziet de gemeenteraad dit en wordt dit beleid op 12 juni 2008 niet aangenomen, Klik HIER voor het voorgestelde beleid.

N.b.inmiddels loopt er een procedure voor het plaatsen van antennes in de kerk in de dorpsstraat.
Klik HIER voor de melding (onder binnengekomen bouwaanvragen) op de website van de gemeente Waterland.
Laatste bericht 26 januari 2008: kerkbestuur geeft nog geen toestemming na kritiek omwonenden.
Lees het artikel in het NHD HIER. Het is op dit moment (3 augustus 2008) niet duidelijk welke aanvragen er liggen, de wethouder gaf daar in de raadsvergadering een ontwijkend antwoord op.


Op 15 juli 2008 heeft de raad van de gemeente Waterland het antennebeleid goedgekeurd. Klik HIER om de pdf file op de site van de gemeente Waterland te openen. Voor de plaatsing gelden voorkeuren, waaronder, indien mogelijk, op een afstand van 200 meter van woningen.


Dit is een initiatief van de familie Leguijt en Bark, Jaagweg Ilpendam
n.b. wij zijn zeker niet tegen mobiele telefonie maar wel tegen onzorgvuldig en ondoordacht handelen bij de plaatsing van antennes. De gezondheid van omwonenden mag nooit ondergeschikt zijn aan de economische belangen van multinationals. Omwonenden worden 24 uur per dag onvrijwillig bestraald. Het voorzorgsbeginsel moet worden toegepast. Er zijn voldoende andere mogelijkheden voor plaatsing antennes, misschien wat duurder voor de providers maar dat mag geen rol spelen.
UMTS GSM DECT gezondheid StopUMTS
laatste wijziging 23 oktober 2011